דלג לתוכן העמוד

קול קורא - בקשה לקבלת הצעות מחיר להפקת אירוע צלילים במדבר 2021

רקע כללי:

מדי שנה מקיים מתנ"ס רמת הנגב פסטיבל  מוזיקה בן ארבעה ימים בחופשת חנוכה.

האירוע המתוכנן להתקיים בתאריכים 1-4.12.2021 בקיבוץ שדה בוקר, במהלך כל שעות היום (מופעי בוקר, צהרים, אחה"צ וערב, ועד הלילה, במהלכו  תתקיים מופעים מוזיקליים ואירועי תרבות, אמנות וטבע, למנעד רחב של גילאים לכלל התושבים ולתושבי חוץ.

הפסטיבל הינו פסטיבל מוזיקה ישראלית, ובו שילוב של מופעי מקור, אשר נכתבים לטובת הפסטיבל, בשילוב מופעים רפרטואריים. במהלך הפסטיבל יתקיימו בין 15-20 מופעים בהיקפים שונים, בסוגות מוזיקליות שונות ובהרכבים שונים. במופעים משתתפים בין 50-500 משתתפים במתחמים שונים, הנבנים לטובת הפסטיבל.

בנוסף, יש להתייחס לפסטיבל כאל אירוע תיירותי ולהציע אירועים משלימים, כגון טיולים, "בתים פתוחים" וכיו"ב. לפרטים נוספים בנוגע לרוח הפסטיבל ולמופעים המתקיימים בו יש להיכנס לאתר https://tzlilimbamidbar.co.il/

הכנסות הפסטיבל כוללות הכנסה מכרטיסים, תמיכה ממשרדי ממשלה והשתתפות של המועצה. בשנים האחרונות תקציב הפסטיבל בממוצע עמד על כ 700,000 ₪.


פירוט קול הקורא:

 • ההצעה היא להפקת האירוע לשנה אחת – שנת 2021. למתנ"ס תהיה האפשרות להאריך את תוקפה לשנה נוספת, על סמך הצלחה ושביעות רצון מההפקה בשנה זו.  במידה והמועצה תבקש להאריך את תקופת ההסכם, הוא יהיה תקף לפסטיבל נוסף, ללא צורך בהצעה חדשה. במקרה והצעה הראשונה לא מתקבלת מסיבה כזו או אחרת ניתן יהיה לקבל את ההצעה הבאה.

באחריות המפיק הזוכה לדאוג לתפעול הכולל של האירוע:

 • תכלול האירוע על כל משתתפיו ושותפיו, לפני קיומו של הפסטיבל, וניהולו במהלך ימי האירוע עצמם.
 • לוגיסטיקה – הקמת מתחמי הפסטיבל, ניקיון, אשפה, ציוד ואביזרים
 • לוגיסטיקה הנוגעת לתשלום לספקים, על פי נהלי רכש של המתנ"ס (הצעות מחיר, חשבוניות וכו).
 • התאמת התכנים והתנהלות הפסטיבל לדרישות העולות בתמיכות משרדי הממשלה.
 • עבודה שוטפת עם רכזת התרבות של המתנ"ס .

על ההצעה לכלול:

 • הצעת מחיר להפקה
 • תיאור ניסיון קודם בהפקת אירועים מרובי משתתפים
 • רשימה של 3 ממליצים, הכוללת תיאור האירועים שהופקו, סך התקציב, ופרטי הממליצים.


ההצעות יבחנו וההצעה הזוכה תיבחר בועדת מכרזים, עפ"י הקריטריונים הבאים:

35% - המלצות, תכנית עבודה לאירוע דומה וניהול תקציבי העומד ביעדים.

25% - ניסיון קודם בהפקות דומות.

40% - הצעת מחיר להפקה

 

דגשים והערות

 • על ההפקה ובאחריותה לבדוק אם לאירוע נדרש רישיון עסק או כל אישור אחר.
 • על מגיש הבקשה להיות בעל  יכולת מוכחת בהפקת אירועים דומים, בהם השתתפו כ1000  איש.
 • על ההפקה ובאחריותה לעמוד במסגרת התקציב הקבוע מראש לטובת האירוע כ-700,000 אש"ח . יש לוודא מראש היקף התקציב לשנה זו, מותנה בתמיכות ממשלתיות.
 • באחריות ההפקה מתן מענה טלפוני לפניות הציבור החל מ 1.11.2021  ומייל לפניות הציבור.
 • באחריות ההפקה לעבוד בצמוד לתכנית עבודה מנוהלת תקציב, ללא חריגה.
 • ההפקה תהיה אחראית להביא הצעות מחיר עבור כל ספקי השירותים לצורך קיום האירוע לכל שירות נדרש. הצעות מחיר אלו  תוגשנה לרכזת התרבות במתנ"ס רמת הנגב לצורך בחירת הספק ולצורך התשלום לספקים, אשר ישולם על ידי מתנ"ס רמת הנגב.
 • תנאי התשלום כפי שמקובל במתנ"ס: שוטף 30+
 • יש להגיש  את הצעת מחיר להפקה במייל בלבד לכתובת הרשומה מטה.

 

 • את קול הקורא יש להגיש בשלמותו למייל – tarbut@rng.org.il    
 • יאוחר מיום 23.6.21 בשעה  16:00 . הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.
  יש להתקשר לוודא קבלת ההצעה.
 • הבהרה בנושא ההצעה, יש לפנות לנעמה פלג  08-6564115

  או במייל : tarbut@rng.org.il