דלג לתוכן העמוד

שירותי ניהול וליווי תהליכים סטטוטוריים במ.א. רמת הנגב

המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות  ל:

מכרז פומבי מס' 102/2021

מתן שרותי ניהול וליווי לתהליכים סטטוטוריים במ.א. רמת הנגב

רכישת מסמכים: תמורת 500 ₪ שלא יוחזרו.

המכירה בטלפון 08-6564121/85 בלבד, בימים א-ה בשעות 8:30-15:30. 

אין קבלת קהל במשרדי המועצה!

לא יתקיים סיור קבלנים

מועד אחרון להגשת בקשות להבהרות: 31.1.21 בשעה 16:00

מועד אחרון למתן תשובות להבהרות 1.2.21  בשעה 16:00

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 7.2.21 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות

במשרדי המועצה.

לפרטים נוספים: michrazim@rng.org.il

חוזה לשירותי ניהול וליווי תהליכים סטטוטוריים במועצה

הבהרה מספר 1

הבהרה מספר 2