דלג לתוכן העמוד

הקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית על גגות מבני הציבור בתחומי המועצה רמת הנגב. מכרז פומבי מספר: 113/2020

מכרז  פומבי מספר: 113/2020

פרטי המכרז: הקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית על גגות מבני הציבור בתחומי המועצה רמת הנגב

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 2,000 ₪.  למעבר לתשלום לחצו בלינק 

מפגש קבלנים מקוון: 25/10/2020 בשעה  13:00  מותנה בהרשמה מראש למייל shefa@rng.org.il.

שאלות והבהרות: 27/10/2020

תאריך אחרון להגשת החומר:    01/11/2020  בשעה 14:00 בצהרים.

טלפון לפרטים: 08-6564168  אסף עמיחי