דלג לתוכן העמוד

עבודות לשדרוג כביש שיבטה

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 1,500 ₪. ₪. המכירה מקוונת,

בטלפון 08-6564121/85 בימים א-ה בשעות 8:30-15:30. 

אין קבלת קהל במשרדי המועצה!

סיור קבלניםחובה ביום 14.7.20  בשעה 11:00 , נפגשים בצומת שיבטה

חובה להגיע עם מסיכות

סיווג קבלנים: 200 ג' - 2

תאריך אחרון להגשת החומר: 2.8.2020 בשעה 14:00.

עדכונים שוטפים כולל פרוטוקול סיור קבלנים יופיעו באתר המועצה

לשאלותmichrazim@rng.org.ilמועד אחרון לשאלות 21.7.20 בשעה 16:00. 

הבהרה 1

פרוטוקול סיור קבלנים

מכתב ראש המועצה

הוראות ותנאי סף

חוזה

הנחיות כלליות

נספחים

אומדן

מפרט טכני

פרטים