דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי ביום ה' בתאריך 21/05/2020 במכרזי השלטון המקומי של החב' למשק וכלכלה.

שם הרשות: מועצה אזורית רמת הנגב.

מכרז מספר: 109/2020

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 1,000 ₪.

פרטי המכרז: אספקה והתקנה של מתקני שילוט בתחומי המועצה

מפגש קבלנים חובה : יתקיים 26/05/2020  בשעה  13:00, במועצה.

תאריך אחרון להגשת החומר:     31/05/2020   בשעה 12:00 בצהרים.

טלפון לפרטים: 050-8772888  הילה  קפלן