דלג לתוכן העמוד

פרסום הבהרה למכרז פומבי 107/2020 ביום ב' בתאריך 11/05/2020

במכרז 107/2020 שפורסם ביום 27/04/2020  הושמטו פרט. המכרז הינו לביצוע עבודות גינון בתחומי הישובים מדרשת בן גוריון ומרחב עם במועצה האזורית רמת הנגב ולא רק ביישוב מדרשת בן גוריון.

את מסמכי המכרז המעודכנים ניתן לרכוש במועצה באגף הגבייה החל מיום 11/05/2020

ועד ליום 24/05/20

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 1,000 ₪.

סיור קבלנים חובה : יתקיים 17/05/2020  בשעה  12:30. מותנה בהרשמה מראש למייל

shefa@rng.org.il,

המועד האחרון להגשת הצעות: 24/05/2020  בשעה  12:00  במשרדי המועצה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר המועצה.

פרטים נוספים וברורים: אצל הילה קפלן  בכתובת: hilak@rng.org.il,  050-8772888