דלג לתוכן העמוד

פיתוח ותשתיות ל60 יח"ד בשדה בוקר 106/2020

 

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 1,500 ₪. ₪. המכירה מקוונת,

בטלפון 08-6564121/85 בימים א-ה בשעות 8:30-15:30. 

אין קבלת קהל במשרדי המועצה!

סיור קבלניםלא חובה ביום 4.5.20  בשעה 11:00 , נפגשים בשער קבוץ שדה בוקר

סיווג קבלנים: 200 ג' - 2

שימו לב! נדחה תאריך אחרון להגשת החומר:

מועד ההגשה החדש הוא 31.5.2020 בשעה 14:00.

עדכונים שוטפים כולל פרוטוקול סיור קבלנים יופיעו באתר המועצה

לשאלותmichrazim@rng.org.ilמועד אחרון לשאלות נדחה ל: 24.5.20 בשעה 16:00. 

שימו לב! תנאי הסף מעודכנים מתאריך 30.4.10

פרוטוקול סיור קבלנים

הבהרה 1

הבהרה 1- פרטי מים

הבהרה 1 - פרטי ביוב

הוראות ותנאי סף

כתב כמויות

חוזה

נספחים