דלג לתוכן העמוד

מכרז מסגרת לעבודות בנוי, פיתוח ותשתיות במ.א. רמת הנגב 104/2020

מכרז מסגרת לעבודות בנוי, פיתוח ותשתיות במ.א. רמת הנגב

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 1,000 ₪. ₪. המכירה מקוונת,

בטלפון 08-6564121/85 בימים א-ה בשעות 8:30-15:30.

אין קבלת קהל במשרדי המועצה!

שימו לב!

1. חל עדכון בתנאי הסף: הסיווג הקבלני הנדרש למכרז הינו 100 ג' 1 ו/או 200 ג' 1

 2. נדחה התאריך אחרון להגשת החומר: ל-יום ראשון 3.5.20 בשעה 14:00.

3. מועד אחרון לשאלות: 27.4.20 בשעה 16:00. יש לשלוח שאלות למייל: michrazim@rng.org.il

חוזה למכרז מסגרת בנוי פיתוח ותשתיות

הבהרה 4

הבהרה 3

הבהרה 2

הבהרה 1