דלג לתוכן העמוד

מכרז 103/2020- הקמת מועדון ילדים וחדרי חוגים במחנה רמון

בקשה לקבלת הצעות למכרז 103/2020

הקמת מועדון ילדים במחנה רמון

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 750 ₪.

המכירה מקוונת,     בטל' -08-6564121/185 בימים א-ה בשעות 8:30-15:30.

 

סיור קבלנים: לא חובה, בתיאום מראש בטלפון 054-8187892

יתקיים ביום 5.4.20  בשעה 12:00 . נפגשים בשער הכניסה למחנה רמון.

סיווג קבלנים: 100 ג' - 1 

שימו לב!

נדחה התאריך האחרון להגשת החומר: ל- 3.5.20 בשעה 14:00.

נדחה מועד אחרון לשאלות, לתאריך 26.4.20 בשעה 16:00 במייל: michrazim@rng.org.il

הבהרה 2

הבהרה 1

דו"ח קרקע-הבהרה 1

תנאי סף למכרז

פרוטוקול סיור קבלנים 5.4.20

כתב כמויות מעודכן 5.4.2020

תוכנית פיתוח

נספח א

נספח ב- מפרט

חוזה למכרז

פרוטוקול סיור קבלנים 5.4.20