דלג לתוכן העמוד

מכרז לפיתוח שטחי ציבור באשלים 101/2020

 

בקשה לקבלת הצעות למכרז 101/2020

פיתוח שטחי ציבור באשלים

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 750 ₪. המכירה החל מ 24.3.20

סיור קבלנים: לא חובה ביום 24.3.20  בשעה 11:00 נפגשים במכולת אשלים

סיווג קבלנים: 200 ג' - 2 

תאריך אחרון להגשת החומר: 5.4.20 בשעה 14:00.

עדכונים שוטפים כולל פרוטוקול סיור קבלנים יופיעו באתר המועצה

לשאלות: michrazim@rng.org.il

חוזה ותנאי סף למכרז פיתוח שטחי ציבור באשלים

כתב כמויות נופי

הבהרה 1

הבהרה 2

תוכנית קונסטרוקציה להבהרה 2

תשתיות שצ"פ להבהרה 2

תוכניות 557- 1

תוכניות 557- 2

תוכניות -3

הנחיות כלליות

מצגת רמת הנגב -תבנית

סיכום סיור קבלנים