דלג לתוכן העמוד

קול קורא למלגת הצטיינות!

המועצה האזורית רמת נגב שמחה לעדכן כי השנה נחלק מלגות לתושבים העוסקים ומצטיינים באחד מתחומי הספורט, מוסיקה, מחול, מדעים, אומנויות (כולל אומניות הבמה) ותחומי העשרה נוספים, מתוך מטרה לעודד את המצוינות בתחומים אלו בקרב תושביה.

הועדה מגדירה מצוינות בתחום כשילוב של יכולת מקצועית, התמדה והשקעה כפי שבאים לידי ביטוי בקריטריונים ותנאי הסף המפורטים בהמשך.

 

קהל היעד הינו: כלל תושבי המועצה, עם העדפה לעידוד ילדים ונוער. שווי המלגה יהיה בהתאם להכנסות הקרן. המלגה אינה מתאימה לסטודנטים המבקשים מימון ללימודיהם (לשם כך יש מלגות סטודנטים) או ליוצרים המבקשים תמיכה בהוצאה לאור או תערוכה של יצירותיהם  (לכך נועדה מלגת התמיכה ביוצרים).

 

תנאי הסף להגשת בקשות לסיוע הקרן הינן:

  1. מגיש/ת הבקשה  עוסק/ת באחד מתחומי הקרן (ספורט, מוסיקה, מחול, מדעים, אומנויות (כולל אומניות הבמה) ותחומי העשרה) ברמה גבוהה של התמדה ומצויינות.
  2. מינימום ותק במועצה (שנתיים)*
  3. ותק רציף של לפחות 3 שנים בתחום הגשת הבקשה.
  4. תידרש הוכחת השתתפות בפעילות על ידי גוף רשמי*.
  5. ניתן יהיה להגיש בקשה למלגה חוזרת לאחר תום שנתיים מיום קבלת מלגה ע"י הקרן בעבר.
  6. לא תינתן מלגה לפונה אשר קיבל מלגה אחרת ע"י המועצה, באותה שנה.
  7. המלגה לא מיועדת למי שמתפרנסים מתחום הפעילות (כגון מורים, מאמנים, בעלי מקצוע וכד')
  8. יידרש מכתב המלצה מהמאמן/מורה על-גבי טופס אלקטרוני באתר המועצה.
  9. מבקשים אשר יש להם חוב לפעילות המתנ"ס או המועצה, יוכלו לקזז את חובם באמצעות המלגה, אך לא יוכלו לקבל מלגה מבלי לטפל בחוב.
  10. *נדרשים טפסים נלווים (פירוט תחת "אופן הגשת הבקשה")

 

מיון ותעדוף הבקשות:

הבקשות יקבלו ניקוד ע"פ קריטריונים מוגדרים מראש, לרבות גיל הפונה, ותק בתחום, השתתפות בהרכבים/קבוצות תחרותיות, המלצת המאמן/מורה ועוד. הנוסח המלא והמחייב לקריטריונים ולתנאי הסף לקבלת המלגה מפורט בתקנון הקרן, כפי שמפורסם באתר המועצה.

ניקוד מינימום לקבלת מלגה ייקבע לפי מספר הפונים (במידת האפשר תוך התייחסות נפרדת לכל תחום בקשה) ולפי הסכום העומד לרשות הקרן.  

 

אופן הגשת הבקשה:

מועמדים העומדים בתנאי הסף מתבקשים להגיש בקשה אלקטרונית בקישור https://tinyurl.com/milga2020 . במקביל, על המועמד/ת לוודא שהמאמן/מורה מגיש טופס המלצה אלקטרוני בקישור: https://tinyurl.com/mamliz2020  בנוסף יש להכין את המסמכים הנלווים (1. עמוד אחד בו מפרט המבקש את בקשתו, הקשר שלו לתחום וכיצד תחום ההצטיינות משפיע על חייו; 2. העתק תעודת זהות בה רשום המועמד, 3. אישור תושבות של המועמד או אחד מהוריו, 4. הוכחת רישום ו/או תשלום לפעילות)  ולשלוח בדואר עבור אגף קהילה וחינוך- לידי אלונה מילר.

מועד אחרון להגשת הבקשה, הגשת ההמלצה ולהגעת המסמכים הנלווים במתנ"ס 22.2.2020

תשובות יימסרו עד לתאריך 20.03.2020.