דלג לתוכן העמוד

מכרז זוטא מס' 3/2019 לאיסוף ופינוי פסולת ביתית אורגנית – הבהרה ודחיית מועד

הבהרה למכרז זוטא 3/2019

לאיסוף ופינוי פסולת ביתית אורגנית ו/או רטובה בישובי המועצה האזורית רמת הנגב

 

עקב טעות בפרסום ידחה מועד ההגשה וכן סיור הקבלנים.

להלן המועדים החדשים:

  • סיור קבלנים- 4/6/19 בשעה 10:00 במשרדי המועצה
  • מועד אחרון להגשת המכרז- 10/6/19 בשעה 16:00 במשרדי המועצה

המועדים לעיל מחליפים את המועדים בסעיפים:

  1. עמוד 6 סעיף ח' 21 לעניין מועד אחרון להגשת המכרז
  2. עמוד 7 סעיף י' 28 לעניין מועד סיור קבלנים

יתר האמור בסעיפים אלו ובהוראות המכרז נותרים ללא שינוי.

מכרז פחים חומים

הבהרה