דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי כ"א מס'28-08-22 דרוש/ה גזבר/ית למועצה

 

למועצה האזורית רמת הנגב דרוש/ה גזבר/ית המועצה, במשרה מלאה (המשרה תתפנה ב- 01.01.2023).

 

 

היחידה:

אגף הכספים

תואר המשרה:

גזבר/ית המועצה

כפיפות:

ראש המועצה

דירוג המשרה:

שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים

היקף המשרה:

100%

 

 

כללי: ניהול המערכת הכספית והכלכלית של המועצה והסמכות המקצועית בנושאים הכספיים בהתאם לחקיקה ולהוראות הדין הקיים.

 

תיאור תפקיד:

 1. גיבוש  התקציב השנתי והרב שנתי של המועצה בהתאם למדיניות ראש הרשות והמנכ"לית  ובכפוף להוראות הדין קיים.
 2. ניהול המשאבים הכספיים של המועצה ותאגידיה ובכלל זה: הפעלת מערך גביית מיסים, אגרות והיטלים והגדלת ההכנסות העצמיות של המועצה; אחריות לפיתוח והרחבת בסיס הקיום הכלכלי של המועצה, קידום וייזום תוכניות לפיתוח מנועי צמיחה מקומיים ואזוריים; תבנון השקעות בהתאם להנחיות משרד הפנים והוראות הדין הקיים; פיקוח על הוצאות ובקרה תקציבית על כל יחידות המועצה; מיצוי המקורות התקציביים מכלל משרדי הממשלה המעבירים תקציבים לרשות; אחריות להכנת תזרים מזומנים של המועצה ובקרה על יישומו; מעקב, פיקוח ומתן דיווח לראש הרשות/ מנכ"לית המועצה על ביצוע התקציב בפועל ואיתור מכשלות תקציביות בזמן אמת; בקרה על תהליך הזמנות רכש (קבלת הצעות, מכרזים וחוזים).
 3. ניהול המשאבים הכספיים של המועצה ותאגידיה ובכלל זה: הפעלת מערך גביית מיסים, אגרות והיטלים והגדלת ההכנסות העצמיות של המועצה; אחריות לפיתוח והרחבת בסיס הקיום הכלכלי של המועצה, קידום וייזום תוכניות לפיתוח מנועי צמיחה מקומיים ואזוריים; תבנון השקעות בהתאם להנחיות משרד הפנים והוראות הדין הקיים; פיקוח על הוצאות ובקרה תקציבית על כל יחידות המועצה; מיצוי המקורות התקציביים מכלל משרדי הממשלה המעבירים תקציבים לרשות; אחריות להכנת תזרים מזומנים של המועצה ובקרה על יישומו; מעקב, פיקוח ומתן דיווח לראש הרשות/ מנכ"לית המועצה על ביצוע התקציב בפועל ואיתור מכשלות תקציביות בזמן אמת; בקרה על תהליך הזמנות רכש (קבלת הצעות, מכרזים וחוזים).
 4. ניהול מערך החשבונאות במועצה: אחריות על המערך החשבונאי של המועצה ע"פ כללי משרד הפנים; רישום חשבונאי של כל הפעולות הכספיות בספרים הראשיים ובספרי העזר והתאמתם לספר הראשי; הכנת דוחות ע"פ דרישות הדין הקיים ולהנחיות משרד הפנים.
 5. השתתפות בישיבות המועצה לפי הצורך וייצוג עמדת הרשות מול גופים חיצוניים בתחום עבודתו/ה.
 6. מתן ייעוץ פיננסי שוטף לראש המועצה ולמנכ"לית ולגורמי ניהול במועצה.
 7. ניהול צוות עובדים במחלקת הגזברות (תקציבים, הנהלת חשבונות, גביה).
 8. ביצוע מטלות בהתאם לבקשת ראש המועצה  או מנכ"לית המועצה.

 

תנאי סף:

השכלה:

 1. בעל/ת תואר אקדמאי שנרכש במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים בחו"ל בתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי ו/או הנדסה תעשיה וניהול.

או

בעל/ת תואר אקדמי אחר שסיים/ה קורס הגזברים ברשויות המקומיות בהצלחה וזכאי/ת לקבל תעודה.

 

 

ניסיון:

 1. ניסיון מקצועי:            

ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות בתחום הכספים והגזברות (כגון ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשבות שכר, ניהול גביה, הכנת דוחות כספיים וכד').

 1. ניסיון ניהולי הכוונה לניהול כללי, ניהול מ"מ, בניה וניהול תקציב, הנחיה והובלה של צוות עובדים (באופן ישיר או עקיף) בהיקף של 5 עובדים/ות לפחות):

ניסיון ניהולי של לפחות 4 שנים.

לחילופין, למי שהועסק ברשות מקומית מספר שנים השווה לדרישה בנושא שנות הניסיון ( 7 שנים לפחות) בתפקיד מקצועי עצמאי ברמת מנהל מחלקה ומעלה (בהתאם לרמת הרשות בחוברת מסלולי הקידום). יובהר כי שנות הניסיון שתילקחנה בחשבון הינן רק שנות העבודה של המועמד/ת בתפקיד ברמת מנהל מחלקה ומעלה ולא כל שנות העבודה ברשות המקומית. מובן, כי דרישה חלופית זו היא בנוסף לדרישת הניסיון התעסוקתי וההשכלה, כאמור לעיל.

 

הערה: מועמד/ת שת/יבחר ולא מילא/ה תפקיד של גזבר ברשות מקומית במשך שנתיים לפחות, יחויב להשתתף בקורס גזברים ברשויות המקומיות בתוך שנתיים מיום תחילת עבודתו/ה כגזבר/ית ברשות המקומית. סיום בהצלחה של קורס הגזברים מהווה תנאי לקידום שכר על פי חוזה הבכירים.

 

דרישות תפקיד  נוספות:

 1. תושב ישראל
 2. שליטה מלאה בשפה העברית- חובה
 3. הוכחת ידע וניסיון עם מערכות מחשב פיננסיות ובכלל זה הכרת מערכות הדיווח הממשלתיות על בוריין.
 4. היכרות מעמיקה עם תכנות ה- office
 5. העדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון

דרישות תפקיד המהוות יתרון:

א.ידיעת חוק התקציב

ב.הכרת התכ"מ וכל תקנה, הוראה או נוהל הקשורים בניהול כספי המועצה.

 

מאפיינים נוספים

א.יכולת עבודה תחת לחץ

ב.אמינות ומהימנות אישית

ג.יוזמה ומעוף

ד.קפדנות ודייקנות בביצוע

ה.כושר למידה

ו.יכולת קבלת החלטות

ז.כושר ניהול עובדים והנעתם

 1. כושר עבודה בצוות
 2. יכולת ארגון ותכנון

 

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

 • מועד פרסום המכרז: 01/09/2022
 • קו"ח, תעודות והמלצות בציון שם המשרה נא לשלוח למייל jobs@rng.org.il

לא יאוחר מיום 18/09/2022 בשעה 12:00

 • פניות ללא אסמכתאות ותעודות, בהתאם לדרישות לעיל, לא תיענינה.
 • ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים
 • טלפון לברורים: 08-6564250, אגף משאבי אנוש
 • בהינתן כישורים דומים, תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם.

 

מועמד/ת אשר עומד/ת בדרישות התפקיד י/תתבקש לעבור אבחון במכון למיון מועמדים וראיון אישי בפני ועדת בחינה. יוזמנו עד 10 מועמדים בעלי הציון הגבוה ביותר באבחון.

הערות:

 • זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי קבלה לעבודה.
 • עדיפות שתינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/היא בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים/ות אחרים/ות.