דלג לתוכן העמוד

לביצוע עבודות גינון ואחזקת שטחי גינון בתחומי הישוב קדש ברנע.

מכרז מספר: 123/2019

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 1000 ₪.

פרטי המכרז: עבודות גינון ואחזקת שטחי גינון במושב קדש ברנע.

תיקון המכרז ותנאיי הסף:

  1. המועצה מפנה את המציעים לתיקון תנאיי הסף ולתיקונים נוספים בתנאיי המכרז כפי שהם מפורסמים באתר המועצה.

סיור קבלנים חובה:  יתקיים ביום ה' ה 23/01/2020 בשעה 12:30. נפגשים במשרדי המועצה. (סיור קבלנים חובה).

תאריך אחרון להגשת החומר: 02/02/2020 בשעה 12:00 בצהרים.

טלפון לפרטים: 050-8772888 הילה קפלן