דלג לתוכן העמוד

מכרז 114/2022 למתן שירותי ניהול פרויקטים הנדסיים באגף ההנדסה

המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות  ל:

מכרז פומבי מס' 114/2022

מתן שרותי ניהול פרויקטים הנדסיים באגף הנדסה

שימו לב! קבלת מסמכי המכרז - ללא תשלום

כל המסמכים יצורפו לכאן החל מ16.8.22, וניתן יהיה להוריד אותם מהאתר, לחתום ולהגיש אותם

לא יתקיים סיור קבלנים

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 31.8.22 בשעה 16:00

תשובות יימסרו עד 1.9.22 בשעה 15:00

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 11.9.22 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות

במשרדי המועצה.

לפרטים: michrazim@rng.org.il

הוראות למשתתפים

חוזה

נספח ביטוח

הבהרה מספר 1

הבהרה מספר 2