דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 113/2022: מכרז שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך מיוחד, רווחה ועובדי הוראה.

מכרז מספר: 113/2022

פרטי המכרז

מכרז שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך מיוחד, רווחה ועובדי הוראה.

 

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 500 ₪ כולל מע"מ, ניתן לרכוש באתר במועצה.

מסמכי המכרז:

חוזה  היסעים  - רמת נגב נספחים

חוזה  היסעים  ח.מ. - רמת נגב בלי נספחים תנאים

חוזה חתימה  חינוך מיוחד

מסלולים חינוך מיוחד מכרז 113

מסלולים עובדי הוראה מכרז 113

עדכון: מענה לשאלות הבהרה

עדכון: מענה לשאלות הבהרה 2

עדכון: טופס אישור קיום ביטוחים

לידיעתכם, ועדת מכרזים מתכנסת לפתיחת מעטפות המכרז: יום שני 18.7.2022 בשעה 08:30 בחדר הישיבות במועצה

 

עדכון: תאריך אחרון להגשת החומר:  13/07/2022 בשעה 12:00 בצהרים.

תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה: 28/06/2022 בשעה 16:00.

שאלות הבהרה יש להפנות לכתובת המייל: ilann65@gmail.com  על המציע לוודא כי שאלתו התקבלה בטל': 0546273868 וכי קיבל מייל המאשר את פנייתו.

ראש המועצה: ערן דורון.