דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 112/2022: שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל \ חוגים\ והסעות מוזמנות

מכרז מספר: 112/2022

פרטי המכרז

מכרז שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל חוגים והסעות מוזמנות

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 500 ₪ כולל מע"מ, ניתן לרכוש באתר במועצה.

מסמכי המכרז:

חוזה  היסעים  - רמת נגב חינוך רגיל בלי נספחים

מסלולים - חינוך רגיל

חוזה  היסעים  - רמת נגב נספחים

חוזה היסעים חינוך רגיל - רמת נגב בלי נספחים - תנאים למכרז

מסלולים - הסעות חוגים

מסלולים - הסעות מוזמנות

עדכון: תשובות לשאלות הבהרה

עדכון: תשובות לשאלות הבהרה 2

עדכון: טופס אישור קיום ביטוחים

לידיעתכם, ועדת מכרזים מתכנסת לפתיחת מעטפות המכרז: יום שני 18.7.2022 בשעה 08:30 בחדר הישיבות במועצה

עדכון: תאריך אחרון להגשת החומר:  13/07/2022 בשעה 12:00 בצהרים.

תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה: 28/06/2022 בשעה 16:00.

שאלות הבהרה יש להפנות לכתובת המייל: ilann65@gmail.com  על המציע לוודא כי שאלתו התקבלה בטל': 0546273868 וכי קיבל מייל המאשר את פנייתו.

ראש המועצה: ערן דורון.