דלג לתוכן העמוד

רכז/ת תכנון באגף הנדסה

אגף הנדסה  רמת הנגב מעוניין לקבל הצעת מחיר לנושא שבנדון לפי הפרטים הבאים:

 

תיאור תפקיד:

ריכוז תחום התכנון באגף ההנדסה של הרשות.

 

עיקרי התפקיד:

 1. ניהול צוותי תכנון לקידום מכרזים והיתרי בנייה - ניהול תהליכי תכנון מפורט לביצוע:
  • ניסוח פרוגרמות לפרויקטים שהוגדרו באגף הנדסה.
  • בחירת מתכננים וניהול תקציב תכנון.
  • ניהול תהליכי תכנון עד הכנת חומר למכרז או לביצוע וניהול תהליכי בקשת היתרי בנייה.
 2. קידום היתרי בנייה.
 3. בקרה אדריכלית על היתרי בנייה.
 4. סיוע למהנדס המועצה ומנהל מחלקת פיתוח בקידום מדיניות התכנון של הרשות ויישומה.
 5. ייצוג אגף הנדסה בפורומים פנימיים ברשות, וייצוג הרשות בפורומים חיצוניים.

 

 

תנאי סף:

 • השכלה - בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה , או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסת בניין, הנדסה אזרחית, אדריכלות או תכנון ערים.

כולל רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, לפי חוק מהנדסים והאדריכלים, תשי"ח 1958.

 

או: הנדסאי /טכנאי או מהנדס רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג 2012 באותם תחומים.

 

 • ניסיון מקצועי – ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון אדריכלי או ניהול תכנון.
 • עברית ברמה גבוהה.
 • שליטה ביישומי מחשב – היכרות עם תוכנות תיב"מ, כולל אוטוקאד, ו-office.

 

דרישות נוספות:

 • יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות GIS - יתרון
 • הכרות עם מערכת ניהול ועדה של חברת בר טכנולוגיות - יתרון

היקף משרה:

 •  ימים בשבוע (כ – 40 שעות שבועיות) לפרק זמן מוגדר של עד 12 חודשים  עם אופציה להארכה.
 • ייתכנו שינויים בהיקפי ההתקשרות במהלך תקופת התקשרות.
 • הצעת מחיר תינתן בגין שעת עבודה.

כפיפות :

מנהל מחלקת בינוי ופיתוח באגף הנדסה

 

אופן בחינת ההצעות:

יינתן משקל של 30% לבחינת הצעת המחיר המוצע, ו- 70% למדדי איכות, בהתאם לשיקול דעת והתרשמות של ועדת קבלה של המועצה בשיתוף מהנדס המועצה, מנהל מחלקת בינוי ופיתוח ומנהלת הוועדה לתכנון ובניה.

 

את טופס ההצעה, על נספחיו, יש להגיש לכתובת הדוא"ל: michrazim@rng.org.il

ולא יאוחר מיום : 3.7.22 בשעה 14:00.

מתמודדים מתאימים העונים לדרישות הסף ולתיאור מתן השירותים, מוזמנים להגיש מועמדותם באמצעות הטופס המצ"ב כנספח א'.

מובהר כי השירותים המבוקשים נשוא הליך זה הינם על פי התיאור לעיל ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין המציע הנבחר לבין המועצה.

הזוכה יידרש לחתום על הסכם למתן שירותים בחשבונית.

למען הסר ספק, יודגש כי הוועדה שומרת לעצמה את הזכות למיין את המציעים עפ"י שיקול דעתה ולהזמין רק את אותם מציעים המתאימים ביותר למתן השירותים כמפורט לעיל. רק מציעים מתאימים ייענו.

אין בהליך הפנייה לקבלת הצעות כדי ליצור מחויבות כלשהי של מועצה אזורית רמת הנגב כלפי גורם כלשהו או לחייב את המועצה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו ו/או אין בהליך זה כדי לחייב את המועצה להתקשר עם מועמד מסוים אשר עומד בקריטריונים נשוא הליך זה.

 

 

*יובהר כי ההליך מנוסח למען הנוחות בלבד בלשון זכר אולם זה פונה לשני המינים

 

קישור להורדת נוסח מכרז מלא