דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 109/2022 לביצוע עבודות גינון ואחזקת שטחי גינון בתחומי הישובים מדרשת בן גוריון ומרחב עם במועצה האזורית רמת הנגב

מכרז מספר: 109/2022

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 1,000 ₪ כולל מע"מ, ניתן לרכוש באתר במועצה.

פרטי המכרז

לביצוע עבודות גינון ואחזקת שטחי גינון בתחומי הישובים מדרשת בן גוריון ומרחב עם במועצה האזורית רמת הנגב 

מפגש מציעים חובה:  יתקיים ביום ב' 13/06/2022 בשעה 12:00 במשרדי המועצה. (מפגש חובה) יש להירשם מראש למפגש מציעים למייל shefa@rng.org.il

תאריך אחרון להגשת החומר:  26/06/2022 בשעה 12:00 בצהרים.

תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה: 19/06/2022 בשעה 16:00.

טלפון לפרטים: 08-6564122 ורד פסו.

ראש המועצה: ערן דורון.