דלג לתוכן העמוד

מכרז לאספקה, התקנה, רישוי, אחסון ואחזקת שרתים בחדר המועצה /2022107

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 500₪ כולל מע"מ, ניתן לרכוש כאן

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ולקבל כקובץ דיגיטלי למייל החל מיום 27/04/2022, בתמורה לתשלום של 500 ₪

את אישור התשלום יש להעביר למייל ilant@rng.org.il

תשלום במזומן, ניתן לבצע בבניין המועצה במחלקת הגביה, בימים א' עד ה' בין השעות 08:30-15:00 טלפון: 08-6564121

קובץ המכרז: לחצו כאן

מענה לשאלות הבהרה: לחצו כאן

עדכון: תאריך אחרון להגשת החומר:  12/06/22 בשעה 12:00 בצהרים.

עדכון: תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה: 17/05/22 בשעה 12:00 בצהרים.

טלפון לפרטים: 08-6564114 אילן טמיר