דלג לתוכן העמוד

מכרז לאספקה, הקמה ותחזוקה של מערכת קשר רדיו דיגיטאלי בתקן DMR

מכרז מספר: /2022105

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 500₪ כולל מע"מ, ניתן לרכוש כאן

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ולקבל כקובץ דיגיטלי למייל החל מיום 03/04/2022,בתמורה לתשלום של 500 ₪

את אישור התשלום יש להעביר למייל sonya@rng.org.il

תשלום באמצעות המחאה, ניתן לבצע בבניין המועצה במחלקת הגביה, בימים א' עד ה' בין השעות 08:30-15:00 טלפון: 08-6564121

קובץ המכרזקובץ מים המכרז

כתב כמויות

מסמך תשובות הבהרה

מסמך תשובות הבהרה - סבב שני

עדכון: תאריך אחרון להגשת החומר:  30/05/22 בשעה 12:00 בצהרים.

עדכון: תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה: 17/05/22 בשעה 12:00 בצהרים.

טלפון לפרטים: 08-6564133 סוניה רביבו.