דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 121/2019 –מתן שרותי ניהול פרויקטים הנדסיים באגף הנדסה

המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות  ל:

מכרז פומבי מס' 121/2019

מתן שרותי ניהול פרויקטים הנדסיים באגף הנדסה

 

רכישת מסמכים: תמורת 500 ₪ שלא יוחזרו.

לא יתקיים סיור קבלנים

מועד אחרון להגשת בקשות להבהרות: 2.1.20 בשעה 16:00

מועד אחרון למתן תשובות להבהרות 6.1.20 בשעה 16:00

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 12.1.20 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות

במשרדי המועצה.

לפרטים: ava@rng.org.il

המסמכים:

1.

2.