דלג לתוכן העמוד

פרסום מכרז לביצוע עבודות גינון בקדש ברנע ובאר מילכה 103.2022

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 1,000 ₪ כולל מע"מ, ניתן לרכוש כאן.

מפגש מציעים חובה:  יתקיים ביום א' 13/02/2022 בשעה 11:00 במשרדי המועצה. (סיור חובה) יש להירשם מראש למפגש קבלנים למייל shefa@rng.org.il

תאריך אחרון להגשת החומר:  20/02/2022 בשעה 14:00 בצהרים.

תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה: 15/02/2022 בשעה 16:00.

טלפון לפרטים: 08-6564122 ורד פסו.