דלג לתוכן העמוד

מרכז 102/2022 לביצוע עבודות לתכנון, ייצור, אספקה, התקנה והפעלה ,שירות אחריות ואחזקה והקמת מערכת ביטחון ביישוב עזוז

 

תאריך אחרון להגשת החומר:  15/2/22 בשעה 12:00 בצהרים.

לחצו לתשלום למכרז

קובץ המרכז לצפייה

כתב כמויות לצפייה

תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה: 25/1/22 .

תאריך סיור קבלנים: 25/1/22 10:00 הרשמה דרך סוניה רביבו sonya@rng.org.il

טלפון לפרטים: 08-6564133 סוניה רביבו.