דלג לתוכן העמוד

מכרז 122/2021 להקמת גן ילדים ברתמים

מכרז מספר 122/2021 הקמת גן ילדים ברתמים

סכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 500 ₪.  

המכירה מקוונת בלבד, החל מ29.12.21 בקישור הבא:

     https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=695&sugts=128

(תחת "בחירת שירותים" יש לבחור את מכרז 122/2021)

 

**לאחר הרכישה החומר יישלח אליכם בג'מבו מייל, כולל כל החומר המלא (שלא מופיע באתר) ע"פ הפרטים שתשאירו בזמן הרכישה**

 

סיור קבלנים: לא חובה ביום ד' 29.12.21 בשעה 14:00, נפגשים בשער הכניסה לרתמים

תאריך אחרון להגשת החומר: 16.1.22 בשעה 14:00. לתיבת המכרזים במועצה

עדכונים שוטפים כולל פרוטוקול סיור קבלנים יופיעו כאן באתר המועצה

לשאלות: michrazim@rng.org.ilמועד אחרון לשאלות 9.1.22 בשעה 16:00. 

 

מכתב ראש המועצה

הוראות למשתתפים

  כתב כמויות לבנוי

כתב כמויות לפתוח ותשתיות

מפרט טכני

חוזה

פרוטוקול סיור קבלנים

הבהרה מספר 1

הבהרה מספר 2