דלג לתוכן העמוד

מכרז סולארי על גגות מחודש 116/2021

"בהתאם לסמכותה לפי סעיף 4.5 לתנאים הכלליים במכרז 116/2021 לייצור חשמל על גבי קירויים ברחבי המועצה (להלן: "המכרז")

מודיעה בזאת המועצה האזורית רמת נגב (להלן: "המועצה") על פרסום מחודש מסמכי המכרז.

להורדת מסמך המכרז לחץ כאן. 

לתשומת לב משתתפי המכרז לשינויים בתנאי הסף להשתתפות במכרז ולשינויים בתנאי המכרז שנערכו בעקבות שאלות הבהרה שהתקבלו במועצה.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישת מסמכים להגשה באתר המועצה בכתובת: www.rng.org.il

 

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום 21/11/2021 בשעה 14:00,

מפגש קבלנים (לא חובה) נקבע ליום 9/11/2021 שעה 14:00, המפגש במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב.

מועד אחרון לשאלות הבהרה 14/11/2021 בשעה 19:00 באמצעות פניה בדוא"ל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר אסף עמיחי, מנהל אגף שפ"ה.

בטלפון מס' 08-6564122 או במייל shefa@rng.org.il."

 

לינק לתשלום,

 https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=695&sugts=23