דלג לתוכן העמוד

מכרז לביצוע עבודות להתייעלות אנרגטית בתחומי המועצה האזורית רמת הנגב -מכרז מספר: 120/2021

שם הרשות: מועצה אזורית רמת הנגב.

מכרז מספר: 120/2021

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 1,000 ₪ כולל מע"מ, לרכישה לחצו.

לקובץ המכרז לחצו כאן

פרטי המכרז:

 

מכרז לביצוע עבודות להתייעלות אנרגטית בתחומי המועצה האזורית רמת הנגב

 

מפגש מציעים חובה:  יתקיים ביום ג' 09/11/21 בשעה 13:00 במשרדי המועצה. (סיור חובה) יש להירשם מראש למפגש קבלנים למייל shefa@rng.org.il

תאריך אחרון להגשת החומר:  21/11/2021 בשעה 14:00 בצהרים.

תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה: 11/11/21 בשעה 16:00.

טלפון לפרטים: 08-6564122 ורד פסו.