דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 114/2021 שפוץ מבני ציבור באשלים

סכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 500 ₪.  

המכירה מקוונת בלבד, החל מ23.8.21 בקישור הבא:

           https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=695&sugts

(תחת "בחירת שירותים, יש לבחור את מכרז 114/2021)

 

**לאחר הרכישה החומר יישלח אליכם בג'מבו מייל, כולל כל החומר המלא (שלא מופיע באתר) ע"פ הפרטים שתשאירו בזמן הרכישה**

 

סיור קבלניםחובה ביום 23.8.21 בשעה 11:00, נפגשים במכולת אשלים

תאריך אחרון להגשת החומר: 5.9.21 בשעה 14:00. לתיבת המכרזים במועצה

עדכונים שוטפים כולל פרוטוקול סיור קבלנים יופיעו כאן באתר המועצה

לשאלות: michrazim@rng.org.ilמועד אחרון לשאלות 29.8.21 בשעה 16:00. 

פרוטוקול סיור קבלנים

מכתב ראש המועצה

הוראות למשתתפים

חוזה

  כתב כמויות

הנחיות כלליות

מפרט

תכנית חבריה 1

תכנית חבריה 2

תכנית גיל שלישי 1

תכנית גיל שלישי 2