שיתוף ציבור- הצגת תכניות פיתוח כלכלי באגן משאבים


ביום ראשון 05.07.21 התקיים שיתוף ציבור להצגת תכניות פיתוח כלכלי באגן משאבים.

הנושאים שהוצגו:

  • הצגת התפיסה הכוללת של אגן משאבים מבחינה כלכלית בתכנית הכוללנית+ שינוי תמ"מ צפויים
  • אתר הקומפוסט
  • מטמנת רמת הנגב
  • הרחבת אזור התעשיה
  • פיתוח המרכז האזורי.

האסיפה התקיימה פרונטלית במו"פ ובזום.

לצפיה בהקלטת האסיפה בזום לחצו כאן.