קול קורא לעידוד יוצרים ברמת הנגב

המועצה האזורית רמת הנגב מודיעה בזאת על כוונתה לחלק מלגות יצירה ליוצרים מתושביה


הקרן לעידוד היצירה, בסיוע התורם אלן ברנדט, (המתגורר בקהילה היהודית בקולרדו) מעניקה סיוע כספי ליוצרים מכל רחבי מועצה אזורית רמת הנגב.

נהלי הועדה:

 1. הועדה מתכנסת אחת לשנה ודנה בסיוע ליוצרים עצמאיים מכל תחומי האומנויות.
 2. הועדה תמנה ארבעה חברים ויו"ר, הרכב הועדה יכלול אנשי מקצוע מתחומי דעת ויצירה שונים, הועדה רשאית להתייעץ עם אנשי מקצוע מתחומי אמנות שונים לצורך גיבוש החלטותיה.
 3. תקציב קרן המלגות ליוצרים ייקבע בתקציב המועצה מדי שנה.

סוג העזרה:

הועדה לעידוד יצירה מעניקה סיוע כספי להוצאה לאור או פרסום של יצירה בתחומים שונים.
סיוע כספי למימון הוצאות שונות הכרוכות במימון הפרסום, ההוצאה לאור, ההצגה ויחסי ציבור של יצירות מוגמרות .

היקף המלגה ( הסיוע) יקבע בהתאם לפרויקטים המוגשים ובכל מקרה לא יעלה על 5000 ₪

* הועדה לא מסייעת ברכישת ציוד/חומרים.

תחומים אמנותיים:

הועדה תדון בפרויקטים מהתחומים הבאים: מוזיקה, מחול, קולנוע, תיאטרון, ספרות, פיסול, ציור וצילום.
*במידה ותחום יצירה אחר לא מוזכר במסמך זה, יהיה רשאי הפונה להגיש בקשה לוועדה, שתדון ברלוונטיות הבקשה ובהתאם תחליט באם לסייע.

הוועדה מעניקה סיוע ליוצרים מרמת הנגב עבור הפרויקט האמנותי שלהם. סכום הסיוע יועבר ישירות ליוצר כנגד הצגת חשבונית או דרישת תשלום.

 

חברי הועדה ותפקידם :

יואב כהן, תושב מדרשת בן גוריון – יושב ראש הועדה

חנה מינסצקר, תושבת מדרשת בן גוריון – חברת ועדה

סטריקו אריה שורק, חבר קיבוץ משאבי שדה - חבר ועדה

אילנית צחור, חברה בקיבוץ רביבים – חברת ועדה

מזי לייבל לרנר- תושבת אשלים- חברת ועדה

ג'רד וויט-רכז שותפויות מועצה אזורית רמת הנגב

נעמה פלג- עובדת המרכז קהילתי רמת הנגב- ריכוז הבקשות

קריטריונים לקבלה לדיון בועדה:

 1. הוועדה תעניק סיוע ליוצרים עצמאים בלבד (לא יתקבלו בקשות מעמותות ומוסדות).
 2. הוועדה תעניק סיוע לתושב המתגורר באחד מיישובי המועצה לפחות שנתיים.
 3. הועדה תקבל לדיון כל פנייה לבקשת סיוע בנושאים מתחומי היצירה.
 4. המלגה תוענק ליוצר אחד או ליוצרים אחדים אשר אין זו פרנסתם העיקרית ואין הם מקבלים שכר בגין אותה יצירה.
 5. יוצר רשאי להגיש בשנה מסוימת רק בקשה אחת בתחום יצירה אחד.
 6. יוצר שקיבל מלגה יוכל להגיש בקשה לקבלת מלגה נוספת לאחר 5 שנים מקבלת המלגה הקודמת. לא תחולק מלגה לאותו יוצר יותר משלוש פעמים.
 7. מלגות הקרן לעידוד היצירה של המועצה נועדו להבטיח הוצאה לאור של יצירה או הצגת תערוכה או מופע וכדומה,  וזאת בתוך שישה חודשים, לכל המאוחר, מיום אישור הבקשה
 8. הסיוע יינתן ליצירות שהובטחה הוצאתן לאור ע"י הוצאת ספרים ולתערוכות שנמצא להן  מקום להצגתן, ונקבע מועד למופע ( מחול, הצגת תאטרון, מוזיקה וכו'), ומחייב הצגת הצעת מחיר הכוללת מועד פרסום.
 9. הוועדה תחלק מלגות גם ליוצרים שפרסמו במהלך השנה הקלנדרית שבה ניתנת המלגה.
 10. הועדה לא תדון בבקשות שיוגשו לאחר 14.12.2020 ,בשעה 12:00

תהליך החלטות הועדה:

 1. איסוף נתונים ובחינת העמידה בקריטריונים שנקבעו לצורך זכאות (במידה ואין עמידה בקריטריונים, ידרשו מסמכים נוספים ממבקש המלגה)
 2. בחינת ההיתכנות לסיום הפרויקט במועד.
 3. דיון הועדה בנושא מקצועיות מקוריות וחדשנות יצירתית.
 4. שליחת החלטות למגישי הבקשות.

לתשומת לב מבקשי המלגות:

 1. הועדה בשנה זו מתייחסת ליצירה בשנה הנוכחית 2020
 2. המועד האחרון להגשת הבקשות:  14.12.2020 בשעה 12:00 יש למלא טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים – ללא צירוף כל הנספחים הבקשה לא תטופל.
 3. המועצה תפרסם את החלטת הוועדה. החלטת הועדה תישלח בכתב לכל פונה (חיובית/ שלילית) במייל.  
 4. על היוצרים למלא טופס בקשה למלגה ולהגיש את הצעתם לוועדה (כתב יד מוגמר, אלבום צילומי תמונות, סרט וידאו). את הטופס ניתן להוריד כאן באתר המועצה.
 5. על מקבלי המלגה לאזכר את עזרת המועצה בעת פרסום היצירה והצגתה. בנוסף על מקבל המלגה לקיים פעילות כלשהי( לפני קבלת כספי המלגה), במסגרת זמן של כשעה וחצי, כנתינה לקהילת רמת הנגב ( לדוגמא הרצאה, הופעה, שיח יוצר) והשתתפות בטקס קבלת מלגה הינה חובה. (יש לציין בטופס הבקשה את הפעילות והתאריך)
 6. השתתפות בטקס קבלת מלגה הינה חובה.

לפרטים ולהגשת בקשה יש ללחוץ על הלינק – https://docs.google.com/forms/d/1qb42OnfaE-yctmQFjBtE3spx2tjSn64yL92QXzU4O2U/edit?usp=drive_web

 • בכל שאלה, ניתן לפנות לנעמה פלג 08-6564115 או במייל tarbut@rng.org.il  או לג'רד וויט -  08-6564184 או במייל jaredw@rng.org.il