שאלון בנושא מענים לגיל השלישי


שלום רב,

במסגרת תוכנית החומש 2018-2023 של המועצה,  הוחלט על יצירת מענים עבור אוכלוסיית הגיל ה 3.

ביוזמת קבוצת תושבים  ובשיתוף המועצה אנו בוחנים הקמת  שכונה איכותית לגיל השלישי.

חשוב לנו לשמוע את דעתכם ( גם של הצעירים ) על מנת לתכנן נכון.

בבקשה מלאו והפיצו את השאלון כך נוכל לייצר פרוגרמה איכותית לשכונה קהילתית

לוותיקים, שעונה על מירב הצרכים לדורות הבאים.

https://docs.google.com/forms/d/1u4rqB_mP3QU3zTMz28W7X5q6s9eOrdirv0Wi-JYz8Zk/edit?usp=sharing

אנא דאגו להפיץ לכל התושבים.