הסדרי תנועה זמניים בעקבות עבודות פיתוח בקמפוס המועצה


תושבים יקרים,

אנו ממשיכים בעבודות הפיתוח בכבישי המרכז האזורי וקריית משרדי המועצה.

ביום ראשון 28.06 הכביש הראשי לאזור התעשייה ייסגר המעבר לאזור התעשייה מכביש 40. יש לסע בדרך עוקפת על פי השילוט במקום.

ביום שני ושלישי 29-30.06 העבודות יתמקדו בתוך תחנת הדלק והכביש הראשי יהיה פתוח לתנועה.

ביום רביעי 01.07 לא יהיה מעבר מהכביש מתחנת הדלק לאזור התעשייה. הכניסה לקריית משרדי המועצה ואזור התעשייה יהיה רק מכביש 222 ומרחצאות נווה מדבר.

מתנצלים מראש על האי נוחות, אנא שתפו פעולה עם הסדרי התנועה הזמניים.