מפרט הרפורמה ברישוי עסקים- להערות הציבור


מפרט אחיד רשותי להערות הציבור למשך 30 יום

מוזמנים לפנות אלינו בכל הערה: 

דוד כהן
רישוי עסקים
08-6564170
050-6568044
08-6564100

 

מפרט אחיד מ.א.רמת נגב 14.12.2022.pdf