עדכון בנושא השביתה


בהתאם להחלטת מרכז השלטון האזורי, החל מהיום, יום א' 26.2, ועד להודעה חדשה, תתקיים שביתה של כלל הרשויות המקומיות בישראל למעט מסגרות החינוך. 

כחלק מהמשך המאבק כנגד הפגיעה בתקציבי הרשויות המקומיות לא יינתנו השירותים הבאים:

# לא תתקיים קבלת פנים במשרדי המועצה.

# מוקד המועצה יפעל במתכונת חירום.

# כל מסגרות החינוך יפעלו כסדרם.

# המרכז הטיפולי יעבוד כסדרו.


בברכה,
מועצה אזורית רמת הנגב