עדכון ראש המועצה בנושא הטבות מס


תושבים יקרים,

הנדון: תיקון הטבות מס לתושבי רמת הנגב

הטבות המס הן אמצעי למשיכת אוכלוסייה לאזורים מרוחקים ואמצעי לפצות  אזרחים על היעדר שירותים באזורים אלה  ובשל עלויות המחייה הגבוהות הכרוכות בחיים בפריפרייה. במרוצת השנים נוספו יותר ויותר רשויות להטבות המס, אך תקציב המדינה המיועד לכך לא גדל באותו יחס, וכך קרה שברמת הנגב במהלך 25 השנה האחרונים היו שינויים לרעה.

איך אני יודע? לפני 27 שנים הגעתי למדרשת בן גוריון והטבת המס הייתה 16%  והיום אני הטבת מס רק של 7%. מה קרה? יותר  אוכלוסייה במדינת ישראל,ֶ יותר יישובים זכאים, פחות כסף.  

לצערי בהיעדר תקציב מדינה, ובעיקר היעדר חקיקה שתתקן את העיוותים הלא סבירים בנושא הזה. בשלב זה הטבות המס  פועלות  תחת הוראת שעה, בכפוף לחקיקה הקיימת. כך שבפועל בשלב זה, אין אפשרות ממשית לתיקון העיוותים עד אישור תקציב המדינה וחקיקה.

מה צריך לשנות?  

נכון להיום הטבת המס  מחושבת באופן ארצי על פי  שלושה קריטריונים: דירוג סוציו-אקונומי  של היישוב, מדד הפריפריאליות, וסמיכות לגדר  גבול  (שלום או אויב).

לפעמים העיוותים גדולים ולפעמים קטנים, אבל בעיקר הם מייצרים חוסר היגיון מרחבי שגורם לנזק יותר מאשר תועלת.

לכן השתתפתי אתמול  בישיבת ועדת הכספים בנושא שינויים  בהטבות מס והצעתי פתרון פשוט שיצמצם את העיוותים וישקף קרטריון אחד של ריחוק ממרכזי שירותים (בריאות, מסחר, משרדי ממשלה וכו..)  מודל זה נתמך על ידי אנשי מקצוע מרשות המיסים בעבר ובהווה.

בהמשך שוחחתי  עם ערן יעקב, ראש רשות המיסים, לבחון צעדים אופרטיביים לתיקון העיוותים.
פניתי לשר האוצר בנושא ולשמחתי גיליתי הבנה לצורך לטפל בעיוותי  הטבות המס בתוך המועצה לעומת רשויות סמוכות.

אני מתכוון יחד עם ראשי רשויות נוספים בדרום להביא לשינויי החקיקה הנדרשים.
אפגש בימים הקרובים עם השר לפיתוח הנגב והגליל, יצחק וסרלאוף, שכבר ביקר במועצה, ואני מצפה לתמיכתו בשינוי החקיקה הנדרש. כוונתנו  לפעול להשלמת התיקונים במושב החורף של הכנסת הנוכחית. 

אינני יודע אם נצליח אבל אחרי שנים ללא תקציב מתמשך, יש אפשרות  שהרוח הגבית באוצר, שכל השנים התנגד מסיבותיו להטבות מס ועצר כל חקיקה, שמשהו סוף סוף ישתנה.                                                           

                  

מצ"ב טבלה המסכמת את ההטבות המעודכנות לשנת 2023 בישובי המועצה.

1. גובה זיכוי ממס (באחוזים)

2. תקרת הכנסה שנתית – רמת ההכנסה שמעליה לא יינתן זיכוי ממס.

 

 

בברכה,

ערן דורון

ראש המועצה