רמת נגב נגישה

נגישות היא תנאי ראשון והכרחי למימוש זכותם הטבעית של אנשים עם מוגבלות להשתלבות בחברה, זכות שמעוגנת בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח – 1998.

ברני רוזנפלד
אחראי נגישות במועצה
08-6564156
054-7279277

הצהרת נגישות 

אחד מעקרונות היסוד של החוק הוא שאדם עם מוגבלות זכאי לקבל שירות באותו המקום בו הוא ניתן לכלל הציבור. המשמעות היא שמי שאחראי על אספקת שירות בין שניתן בתשלום ובין שניתן ללא מטרות רווח חייב להתאים את עצמו ללקוחות עם מוגבלות. מתוך כך, נקבעה בחוק החובה למנות בכל ארגון שמעסיק 25 עובדים לפחות רכז נגישות, והוגדר לו מה עליו לדעת ומה מוטל עליו לעשות.

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוא עיקרון על – אחד מהביטויים המרכזיים לשוויון זכויות הוא הנאה מחיים עצמאיים ככל שאדם מסוגל להם בקהילה. עקרון השוויון קובע כי אדם עם מוגבלות זכאי ככל אדם אחר ליהנות באותה איכות המכוונת לכלל הציבור מהמשאבים, השירותים, והמקומות שפתוחים בפני כלל הציבור. הנגשת המרחב הציבורי היא תנאי הכרחי וראשון במעלה להבטחת עיקרון השוויון. ללא נגישות אי אפשר להגשים את חזון המעבר מבידול אנשים שיש להם מוגבלות לשילובם המלא והאפקטיבי בחיי החברה על כל רבדיהם.
נגישות היא תפיסת על חובקת כל שמחייבת את המחזיקים בה לעשות מעשה ולנקוט בצעדים ליישומה – זו הסיבה לכך שהמחוקק קבע כי על ארגונים שמספקים שירות לכלל הציבור מוטלת החובה להנגיש את עצמם עבור לקוחות עם מוגבלות. חלק מהסידורים המיוחדים הוגדרו מראש בחקיקת הנגישות, את האחרים יש להכניס לארגון לפי הצורך ובהתאם לאופיו המיוחד. כך, כל מי שמתכנן פעילות צריך לקחת מראש בחשבון את הצרכים הנוספים שיש לאנשים עם מוגבלות כדי שגם הם יוכלו להשתתף בה.

אחת מהדרכים המוגדרות בחוק לייצור ממשק איכותי בין הארגון ללקוחות עם מוגבלות הינה מינוי רכז נגישות. רכז הנגישות הוא אדם קשוב בעל ראיה מערכתית שיודע להסיר חסמי נגישות במהירות וביעילות, ומקל על אנשים עם מוגבלות להתמודד ולהשלים עם חסמי נגישות שיפתרו רק בעתיד לבוא.

גם ברמת הנגב מונה רכז נגישות אשר ימסור מידע לציבור על אודות נגישותו של השירות הציבורי או המקום שבו הוא ניתן, על התאמות הנגישות שבוצעו בשירות ובמקום, על אמצעי עזר ושירותי עזר שניתן לקבל בשירות לפי בקשה, ועל התאמות נגישות חלופיות, אליו ניתן לפנות בכל נושא הקשור לנגישות.

פרטים רבים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט של נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים.