טבלת אנשי קשר - הנהלת חשבונות.
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
איריס כהן חברה כלכלית, מפעלי רמת הנגב ותחנת ניסויים 08-6564132 08-6564100 iris@rng.org.il

 

הנהלת החשבונות של המועצה אחראית על אספקת שירותי ניהול חשבונות למועצה, לעמותות ולחברות המועצה. ביצוע רישומי הנה"ח, הוצאת דו"חות חודשיים, רבעוניים ושנתיים למחלקות ולגופים השונים:

  • מפעלי רמת הנגב בע"מ.
  • החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ.
  • עמותת לקידום הספורט ברמת הנגב.
  • מתנ"ס רמת הנגב.
  • עמותת ניסויים חקלאית רמת הנגב.
  • עמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב.
  • מי רמת הנגב בע"מ.