טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
אמיר אלחייק גזבר המועצה 08-6564135 050-5890208 amir@rng.org.il
שני פיטוסי רכזת פיקוח ובקרה, מזכירת ועדת ערר 08-6564123 052-6811886 shanif@rng.org.il

 

מחלקת הגזברות מבצעת את הניהול הכספי השוטף של המועצה, תוך הקפדה על ניהול תקין
ומאוזן. ניהול זה מבטיח למועצה חוסן כלכלי ואפשרות לעמוד ביעדים המנחים את הרשות.
מדי שנה מקבלת המועצה האזורית רמת הנגב פרס מנהל תקין מטעם משרד הפנים.

לגזבר המועצה אחריות ניהולית על הנהלת החשבונות של המועצה ועל מחלקת הגביה, גבייה ארנונה קביעת שומת ארנונה, גביית מיסי ארנונה, אגרות והיטלים מכל תושבי המועצה ומבעלי הנכסים בתחום המועצה, המחויבים בתשלום על פי חוק.
מכרזים – הכנתם, זימון ועדת מכרזים, פתיחת המכרזים וחתימה על חוזים; וכן טיפול בכל נושאי הביטוח במועצה.