דרכים לתשלום ארנונה

 • תשלום שנתי – תשלום שנתי מראש עד ליום 15 לפברואר של אותה שנת כספים. תשלום זה מעניק למשלם פטור מהצמדות למדד המחירים לצרכן של אותה שנת מס. בנוסף, מוענקת הנחה בגובה 2%, או כפי שמפורט בצו הארנונה של אותה שנה.
 • תשלום דו חודשי – שישה תשלומים צמודים למדד.

 

אמצעים לתשלום ארנונה

 • הוראת קבע לבנק / כרטיס אשראי – ניתן לשלם את התשלום הדו-חודשי בלבד כשהוא צמוד למדד. התשלום בהוראת קבע מזכה בהנחה בגובה 2%, או כפי שמפורט בצו הארנונה של אותה שנה.

 • סניפי הבנקים – ניתן לשלם את התשלום הדו-חודשי בצמוד למדד.

 • טלפונית (באמצעות כרטיס אשראי) – ניתן לשלם את התשלום הדו-חודשי בצמוד למדד גם בטלפון  08-6564179/121

 • בקופת המועצה – ניתן לשלם את התשלום הדו-חודשי בצמוד למדד – במזומן, בהמחאה או בכרטיס אשראי.

 • באמצעות האינטרנט – אתר EPR.

 • באמצעות העברה בנקאית – חשבון הבנק של מועצה אזורית רמת הנגב 

  • בנק :14
  • סניף: 363
  • מספר חשבון: 6382

   

 

פיגור בתשלומי ארנונה

אי תשלום הארנונה במועד מחויב בהצמדה מלאה ובריבית פיגורים חודשית ע"פ חוק.

 

אכיפת התשלומים

הטיפול בחובות המצטברים בגין ארנונה ותשלומי אגרות מועבר לטיפול המחלקה המשפטית.

 

לבדיקת חיובי ארנונה והגשת בקשה להנחה מקוונת היכנסו לאתר לוגו אוטומס בדיקת חיובי ארנונה