ישנם כמה סוגי רשיונות עסק:

1. רשיון לצמיתות: רשיון שהוא בתוקף מן המועד שנקבע בו וכל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי.

2. רשיון תקופתי: רשיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת, שלוש שנים או חמש שנים והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם מתקיים הליך רישוי מחודש עם תום תוקף הרשיון.

3. רשיון זמני: רשיון הניתן לעסק שהוא זמני לטבעו או עונתי, כגון: רשיון לקייטנה, מחנה נוער, אירוע חד-פעמי וכיו"ב.

4. היתר זמני: רשיון הניתן לעסק לתקופה שאינה עולה על שנה, ע"מ שהגורמים המאשרים יוכלו במהלך תקופה זו לבחון את פעילות העסק ואת התנאים הדרושים להפעלתו.