חוק הנוער

חובת המדינה לסייע ולהגן על ילדים ובני נוער המצויים בסכנה שנגרמה בין אם על ידי סביבתם, או מסביבתם או עקב סיכון עצמי גבוה. רצוי שכל פעולת סיוע והגנה לילדים ובני נוער בסיכון, תהיה בשותפות עם המשפחות וילדיהן. עם זאת, יש מצבי סכנה המחייבים התערבות חירום שמטרתה, הגנה על הילדים ע"י עו"ס לפי חוק הנוער טיפול והשגחה, מתוקף החוק ובתי המשפט.

עו"ס לפי חוק הנוער הינו עובד סוציאלי שעבר הכשרה מיוחדת לתחום הטיפול בילדים בסיכון וקיבל מנוי משר הרווחה להגן על שלומם הפיזי והנפשי של קטינים (ילדים עד גיל 18). לעו"ס לחוק הנוער מוקנית הסמכות בחוק להגן על קטינים הנמצאים במצבי סיכון עקב הזנחת הורים, התעללויות, היעדר הורים נוכחות הורית או מצבים בהם קטינים מסכנים את עצמם ללא יכולת ההורים להצבת גבולות.

 

לשם מילוי תפקיד זה מוקנות לעו"ס לחוק הנוער סמכויות שונות בחוק:

  1. קבלת אינפורמציה על הקטין בסיכון מכל גורם המצוי בקשר עם הקטין.
  2. היכולת ליזום הליכים משפטיים בעניינים של קטינים בסיכון.
  3. במקרי חירום – קבלה וביצוע החלטות הנדרשות לטובת קטין בסיכון לרבות הבאת עניינו לבית משפלט לנוער או לענייני משפחה.

 

תפקידה של עו"ס לפי חוק הנוער הינו בכפוף לשני חוקים מרכזיים:

  1. חוק הנוער טיפול והשגחה, תש"ך 1960 – מטרתו להגן על קטינים בסיכון ולבנות עבורם תוכניות טיפוליות. במסגרת חוק זה יוזם עו"ס לחוק הנוער הליכים משפטיים בבימ"ש לנוער בעניינים של קטינים בסיכון אשר התפתחותם הפיזית והנפשית נמצאת בסכנה.
  2. חוק חובת דיווח תיקון מס' 26 לחוק העונשין – על פיו מוטלת חובת דיווח על כל אדם אשר יש לו יסוד סביר לחשוב כי קטין נפגע פיזית, נפשית מינית, או בדרך של הזנחה ע"י האחראי לו ועליו לדווח על כך לעו"ס לפי חוק נוער או למשטרה. חובת הדיווח מוגברת כאשר מדובר בבעלי תפקידים כגון: רופאים, אנשי חינוך, אנשי טיפול וכדומה אשר מעצם תפקידם יש להם חשד לפגיעה בקטין ע"י האחראי עליו. עו"ס לפי חוק נוער מחויב לבדוק את הדיווחים ולהעבירם למשטרה או לפנות לועדת פטור מדיווח על פי חומרת האירוע.

כמו כן, עו"ס לחוק נוער עוסק/ת בבניית תוכניות לקטינים ולמשפחותיהם לאור החוק, (ללא מעורבות בימ"ש לנוער), בניית תוכניות טיפול לילדים ובני נוער ממשפחות במצבי סכנה וסיכון, הגברת המודעות הציבורית לנושא ילדים בסכנה ובסיכון ומשפחותיהם באמצעות הרצאות והסברה לציוותי חינוך בבתי"ס, גננות, מדריכים ואנשי חינוך ביישובים.

 

ורד חדידה
מנהלת המחלקה, עו"ס לחוק נוער, עו"ס באר מלכה, כמהין, ניצנה, עזוז, קדש ברנע, טללים.
08-6564163
050-7458097
08-6564183
 
 

סדרי דין

עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין הם עובדים סוציאליים אשר הוכשרו לתפקיד וקיבלו מינוי מטעם שר הרווחה לבצעו.
מעורבותו במשפחה נעשית רק מתוקף הוראת הערכאות המשפטיות, בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

תפקידו של עובד סוציאלי לעניין סידרי דין הינו לבצע הערכה מקצועית בסוגיות הורות, בטובתם של קטינים ובדילמות הקשורות להגנה על קורבנות אלימות במשפחה והערכה בעניינם של אנשים הזקוקים להגנה באמצעות אפוטרופוס.

מטרת ההתערבות היא שמירה על טובתם של חסרי ישע או קטינים שהוריהם מצויים בהליכי פירוד וגירושין ומתוך המצוקה האישית, לעיתים אינם פנויים לדאוג לצרכיהם. התערבותו של עו"ס לעניין סידרי דין כאשר אין בין ההורים הסכמות בסוגיות הקשורות בילדים, סיוע בבנייה ושמירה על הקשר של הילד עם שני הוריו, סיוע להורים לבנות הורות משותפת תוך לקיחת אחריות משותפת על הילד.

עריכת התסקיר הינו תהליך הכולל היכרות מעמיקה עם המשפחה דרך פגישות עם ההורים ועם הילדים, איסוף מידע מגורמים רלוונטיים וגיבוש מסקנות והמלצות. בסיומו של התהליך על העו"ס לסידרי דין להגיש לערכאה המשפטית תסקיר המהווה חוות דעת מקצועית הכוללת המלצות בעניין משמורת וסדרי ראיה והמלצות טיפוליות אחרות. או המלצות לגבי תחום אפוטרופוסות.

 

בעבודתם, מונחה עו"ס לעניין סדרי דין במספר עקרונות בסיסיים:

  • עקרון על: עקרון טובת הילד המנחה את העו"ס לעניין סידרי דין בהכרעה בין טובת הקטין להפקעה חלקית של זכויות ההורים.
  • קשר ודיאלוג: עבודת העו"ס לעניין סידרי דין בשיתוף עם המשפחה והצוות המקצועי במחלקה לשירותים חברתיים ובקהילה.
  • הורות: התערבות מסייעת ומנחה לתכנון אחריות ההורות המשותפת לאחר פירוד וגירושין.
  • ראייה מערכתית: בחינת המערכת המשפחתית בכללותה וחשיבותה בהתפתחות חבריה.
  • אמנת האג: במקרה של טיפול בחטיפת ילד, התערבות לפי עקרונות אמנת האג כראשונה בעדיפותה על שאר העקרונות.

 

שלומית ולרשטיין
ס/מנהלת המחלקה, מדריכת צוות, עו"ס לחוק סדרי דין, עו"ס לחוק החוסים, רכזת תחום חירום
08-6564197

 

קישורים חשובים