טבלת אנשי קשר - המחלקה לפיתוח משאבים ושותפויות
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
עו"ד דפנה כהן מנהלת היחידה לפיתוח משאבים ושותפויות 086564169 054-5696833 daphna@rng.org.il
תמר יעל ג'בלי רכזת פיתוח משאבים 86564177 0545828373 tamar@rng.org.il
ג'רד וויט רכז שותפויות 08-86564184 054-7615329 08-6564100 jaredw@rng.org.il

 

תפקיד המחלקה:

המחלקה לפיתוח משאבים ושותפויות אמונה על גיוס המשאבים הכספיים של המועצה, המתנ"ס, החברה הכלכלית ותאגיד המים של רמת הנגב משותפים בישראל וברחבי העולם.

במהלך השנים האחרונות גדל מספר השותפים של המועצה וכולל שותפים רבים בארה"ב, באוסטרליה ובאירופה, ובהתאם גדלו משמעותית הכנסות המועצה מתרומות ושיתופי פעולה על בסיס עסקי ופילנתרופי.

בנוסף, אמונה המחלקה על פיתוח שותפויות עם הקהילות היהודיות בתפוצות וקידום מיזמים משותפים בתחומי החינוך, הקהילה, החקלאות והתרבות.