דורית דלריאה
קצינת ביקור סדיר - קב"סית
08-6564187
052-3837347

 

קצינת ביקור סדיר פועלת מתוקף חוק לימוד חובה וחוק זכויות התלמיד במטרה לממש את
מדיניות משרד החינוך להתמדת התלמידים ומיצוי יכולתם עד לסיום כיתה יב'.

הפעילות כוללת מגוון תחומים: איתור, יעוץ והכוונה, התערבות אינטנסיבית במטרה לחפש את
הפתרונות המיטביים של הנער/ה המותאמים לצרכיו ויאפשרו לתלמיד לממש את כישוריו.

במסגרת העבודה השוטפת מתקיים שיתוף פעולה עם מחלקות השפ"ח, המחלקה לשרותים חברתיים  של המועצה ומנהלת אגף קהילה וחינוך. כל זאת, במטרה "להקיף" את הילד מכל כיוון ולאפשר טיפול שוטף ללא "נפילה בין הכיסאות" – עד כמה שניתן.