להלן מספר הנחיות בנושא:

 

שימוש בתנור תקני בלבד – רוב תנורי יציקת המתכת תוצרת חוץ הם בעלי תו תקן. הסבת קמין להסקה בעץ תבוצע ע”י בעל מקצוע מוסמך ותקבל תו תקן רשמי.

מיקום התנור והארובה - בכדי למנוע מפגעי עשן וריח לשכנים, יש למקם את התנור כך שהארובה תהיה מרוחקת ככל האפשר מבתים סמוכים. להלן הנחיות בסיסיות בכל הנוגע להתקנת ארובה:

  1. ארובה של תנור המוסק בחומר מוצק תותקן בהתאם לתקן ישראלי 1368 חלק 2, כאשר הברדס (כיוסי הארובה) יעמוד בסעיף 6 בתקן. התקן לא מתייחס לגובה הארובה ביחס לבתים שמסביב , אלא רק ביחס לגג או המעקה של אותו בית עליו נמצאת הארובה: 1 מטר מעל נקודת המפגש של הארובה עם הגג ו-0.6 מ’ גובה מעל רום הגג או המעקה כאשר המרחק בין הארובה אליהם קטן מ-3 –מ’.
  2. ארובה של תנור הסקה המוסק בחומר נוזלי תותקן בהתאם לתקן ישראלי 838 חלק 3, כאשר הברדס (כיסוי הארובה) יעמוד בסעיף 6 בתקן, התקן קובע כי גובה ארובה של תנור להסקה דירתית יהיה 2 מטר לפחות מעל גובה בניינים סמוכים ברדיוס של 15 מ’ סביב הארובה.
  3. ארובה של תנור הסקה המוסק בגז תתאים לתקן הישראלי המתאים בהתאם לסוג התנור.

מפרט מלא של מיקום וגובה הארובה מצוי במסמך של המשרד להגנת הסביבה באתר המועצה.רצוי כי התקנת הארובה תבוצע על ידי מתקין מאושר בלבד.

יש להשתמש בעץ יבש בלבד -עצים רטובים ועצים המכילים שרף גורמים לעשן רב ולמפגע ריח בסביבות הבית. בנוסף, יעילותם האנרגטית של עצים רטובים פחותה.

שרפו עץ טבעי בלבד– אין לשרוף עצים צבועים ומוצרי עץ מעובדים כגון MDF, סיבית, עצים מטופלים נגד חרקים וכדומה. מוצרים אלה מכילים דבקים, צבעים ותוספים ששרפתם עלולה לפלוט לאוויר מזהמים מזיקים מאוד (חלקם מסרטנים). מסיבה זו מומלץ לא לשרוף ניירות מודפסים limited וכמובן שאין לשרוף מוצרי פלסטיק וחומרים אחרים.

בטיחות– תנורי עץ מגיעים לטמפרטורות גבוהות במיוחד ולכן יש להקפיד על בטיחות השימוש בהם. קנייה של תנור בעל תו תקן והתקנתו ע”י בעל מקצוע מיומן, והרחקת חפצים דליקים מהתנור והארובה. בבתים בהם יש ילדים מומלץ להתקין מחסום בטיחותי שימנע התקרבותם לתנור. כמו כן מומלץ, בכל בית, להחזיק באמצעי כיבוי אש כגון מטף.

מקור העץ– עלייה בשימוש בעץ להסקה גורמת בצידה לעלייה בכריתה בלתי חוקית ובפגיעה חמורה ביערות ובשמורות הטבע. חשוב לדעת כי הובלת עץ מחויבת ברישיון מקק”ל. מומלץ לדרוש מספק העץ להציג בפניכם את רישיון ההובלה שלו, ולא להתפתות לעסקות זולות ממקור בלתי אמין.

התחשבות בשכנים– במקרים רבים גורם העשן מטרד לשכנים קרובים. מומלץ לברר מידי פעם עם השכנים האם העשן אינו מפריע להם ובמידת הצורך לבחון את הדרכים להפחתת המפגע, לדוגמא הבנה הדדית בנוגע לזמני השימוש בקמין, איכות העץ המוסק וכו’. ניתן לפנות ולהתייעץ עם היחידה הסביבתית במועצה.

 

עמידה בחוקים ותקנות:

תקנות התכנון והבניה – מתקן הסקה מחייב היתר בניה, כפי שנקבע בתקנה 11.01 לתקנות התכנון והבניה, בהיתר לעבודה מצומצמת

מיתקני ההסקה צריכים לעמוד בתקן הישראלי (מפורט במסמך מדיניות של המשרד להגנת הסביבה המפורסם באתר המשרד)

שכונת נווה צין-מדרשת בן גוריון– לא יאושרו ארובות לכל סוג בעירה.

המועצה תנקוט באמצעים החוקיים העומדים לרשותה במקרה של תושבים שלא יעמדו בתקנות ובחוקים כנדרש.

אנחנו תקווה כי התושבים שיבחרו לחמם את ביתם באמצעות תנור הסקה על בסיס עץ לא יגרמו למפגעים סביבתיים.