במשך שנים רבות נושא הפעלת הקמינים מהווה נקודת חיכוך משמעותית בין תושבים בחלק מישובי המועצה. קמינים המופעלים בעץ מהווים אחד ממקורות זיהום האויר הגדולים בישובים, הן ברחובות והן בבתים פנימה. לאחר מספר דיונים עם תושבים ובתוך ועדת איכות הסביבה, הגישה הועדה לראש המועצה המלצות למדיניות המועצה בנוגע להפעלת קמינים מבוססי בעירת עצים. המלצות אלו אושרו על ידי מליאת המועצה.

עיקרי ההמלצות:

  1. בניה חדשה: המועצה האזורית רמת הנגב קוראת לתושבים הבונים בתים חדשים לא לבסס את ההסקה הביתית על קמיני עץ. הועדה לתכנון ובניה תכין הנחיות מרחביות ותאפשר לכל ישוב המעוניין בכך לאמץ את ההנחיות ולהטמיע אותן בתב"עות הישוביות.
  2. קמינים קיימים: על כל תושבי המועצה המפעילים קמינים מבוססי בעירת עצים לוודא שהם מפעילים אותם על פי התקינה הקיימת. התקינה נוגעת לקמין עצמו, לארובה ולחומר הבעירה.

המועצה מצפה מכלל תושבי המועצה להערך להפעלת קמינים באופן תקני לקראת חורף 2021-2022. במהלך חורף זה יטופלו תלונות בכל האמצעים העומדים לרשותינו.

להלן קישורים למידע מפורט על המלצות הועדה, התקנים הנדרשים והתקנות המרחביות המוצעות.

 

מצגת ישיבת איכות הסביבה בנושא קמינים

המלצות ועדת איכות הסביבה בנושא הקמינים

כלים להסדרת השימוש בקמינים לחימום ביתי – סקירה משווה ותמונת מצב בישראל

המדריך להפעלה נכונה של קמינים להסקה בעץ

סיכום פגישה ועדת איכות סביבה בנושא קמינים – 8.3.2020