ב-19 השנים האחרונות המועצה והגופים הסמוכים אליה מקיימים קשרים הדוקים עם עמותת נגב (THE NEGEV FOUNDATION) בקליבלנד אוהיו, ארה"ב.

מייסד העמותה ומנהלה הוא מר סם הוניג, ידיד קרוב של המועצה בפרט ושל הנגב בכלל.

העמותה מוכרת ע"י שלטונות המס של ארה"ב ולאורך שנות פעילותה העבירה סכומים נכבדים לפיתוח האזור ובעיקר למרכז המחקר במים מליחים ברמת הנגב. גולת הכותרת של פעילותה של העמותה הוא סיוע וגיוס משאבים להקמת מרכז החוקרים ברמת הנגב אשר נחנך בינואר 2008, בתחנת הנסויים.

חברי הנהלת העמותה בארה"ב מעורבים באופן פעיל בנעשה במועצה, והוקרתינו נתונה להם: דיק בוגומולני, ג'ו שפרן, לי קורמן, ז'אק מנדייל, ורבים אחרים.

העמותה מעורבת ויוזמת פרוייקטים נוספים בתחום החקלאות, יזמויות עסקיות, הבאת משלחות מאוהיו והידוק קשרי המסחר עם ישראל, שיתוף פעולה מדעי וכד'.

העמותה אף מסייעת בפרוייקטים קהילתיים וחברתיים במועצה.