בשנת 1996 נכרתה ברית ערם תאומות בין פלונסק (פולין) לרמת-הנגב.דוד בן-גוריון (גרין) נולד בעיר פלונסק ב – 1886עלה לארץ בשנת 1918.

בשנת 1953 הצטרף כחבר לקיבוץ שדה-בוקר ובשנת 1973 נפטר ונקבר ליד פולה אישתו במדרשת בן-גוריון.
דוד בן-גוריון הוא החוליה המקשרת בין פלונסק שבפולין לבין רמת-הנגב בה חי ובה גם נקבר.

מאז שנת 2000 מדי שנה בשנה מבקרות משלחות הנוער של רמת-הנגב בעיר פלונסק, אליהן מצטרפת נציגות בוגרים מן המועצה. במהלך הביקור נפגשים בני הנוער שלנו עם ראש העיר ועם תלמידי ביה"ס התיכון בעיר למפגש חברתי ושיחה חופשית.

בהמשך יוצאות שתי הקבוצות יחד לקיים שני טקסים בשני אתרים בעיר:

א. בחצר הבית בו נולד דוד בן-גוריון
ב. בבית הקברות היהודי המשוחזר במעט. ממנו לא נותר דבר פרט למספר זעום של מצבות יהודיות. במקום ניצבת אנדרטה לזכר יהודי פלונסק שנספו בשואה והוקמה ביוזמתו של ראש העיר.

בסיום הטקסים עורכים הנערים ביקור בבית בו חי דוד בן-גוריון שבמרתפו לימד ילדים יהודים את השפה העברית. היום מוקם שם מוזיאון בן-גוריון בעזרת המכון למורשת בן-גוריון אשר במדרשת בן-גוריון.

בחצר הבית בו נולד בן-גוריון הוצב עץ מתכת גדול פרי יצירתו של אריק יצחקי חבר רביבים, לצד טבלה המספרת על דוד בן-גוריון. על העץ מדי שנה בשנה נתלה עלה על-ידי חברי משלחת הנוער המזכיר את ביקורה של המשלחת בעיר, ומסמל את צמיחתו של העם היהודי לאחר השואה.

בשנים האחרונות יזם ראש העיר מפגש של בני הנוער עם עד פולני שחי היום והכיר את חיי הקהילה היהודית ואת קשריה עם הפולנים לפני המלחמה וחווה גם את ארועי מלחמת העולם בעיר. בני הנוער עורכים עימו סיור בעיר ושומעים ממנו עדות חיה על חיי היהודים לצד הפולנים טרום השואה ומעט סיפורים על תקופת המלחמה והגטו בפלונסק.

גם צהל החל לבקר בעיר במסגרת משלחות צבאיות לפולין.