שותפות דנבר- קולורדו עם מועצה אזורית רמת נגב נוסדה בשנת 1999. שותפות זו היא חלק מ 46 שותפויות הקיימות בין ערים ומועצות בישראל לבין קהילות יהודיות בתפוצות.

השותפות חיברה שתי קהילות השוכנות מעבר לאוקיינוס גדול, אך דומות בבחינות רבות: רוח חלוצית, סולידאריות קהילתית חזקה,ספורט עם אהבה לטבע ולסביבה. לכן, החיבור והקשר בין הקהילות היה טבעי והתפתח באופן מוצלח.

פעילות השותפות החלה בסיוע לכפר הנוער ניצנה בתוכניות השונות, ומאז גדלה והתפתחה לתחומים רבים, אשר העיקרון המנחה הוא סיוע להגדלת מספר התושבים במועצה וחיזוק קהילתי.

ועדת היגוי משותפת היא אשר קובעת את יעדי הפעילות לשנים הקרובות. במסגרת השותפות הופעלו פרויקטים רבים בתחומי החינוך, ההתיישבות, החקלאות, התיירות והפיתוח הכלכלי.

פרויקטים אלה חיזקו את הקשר בין הקהילות ותרמו משמעותית לשגשוגה של המועצה ותושביה.אנו מקווים שבאמצעות הפעילות המשותפת, ימצאו תושבי רמת נגב ותושבי קולרדו קשר אישי כפרטים, כקבוצה וכקהילה. קשרים אלה הם הביטוי האמיתי אליו אנו שואפים.

מידי שנה מבקרים ברמת הנגב למעלה מ- 450 אורחים מקולרדו המועצה שולחת מידי שנה כ- 40-50 בני נוער ומבקרים שונים לקולרדו.

ואלה וגם אלה- כיחידים, משפחות או כמשלחות מהווים את הגשר החי בין הקהילות ויוצרים את ההמשכיות שבקשרי הקהילה.

60 שנה לאחר קום המדינה, הקשר בין הקהילות מהווה אפיק משמעותי והכרחי להמשכיות הזהות היהודית של דור ההמשך בתפוצות וחוסנה החברתי של מדינת ישראל. הקשר בין רמת הנגב וקולוראדו, משמש דוגמה מוצלחת להיווצרות קשר בין קהילות ואנשים ומהווה דוגמה לפוטנציאל האדיר שיש לחזון המשותף שאנו חולקים.

מידע נוסף על הפעילות במסגרת שותפות 2000 ניתן למצוא באתר האינטרנט של השתפות:   http://p2g.jewishagency.org/hebrew/partnerships/ramatnegev/

 

תחומי הפעילות של השותפות כפי שנקבעו בוועדות ההיגוי המשותפות

חינוך ונוער

1. סיוע בתוכניות החינוך של כפר הנוער ניצנה.

2. הקמת תנועת נוער אזורית משותפת. באמצעות רכזי נוער ביישובים הצליח מדור נוער לייצר פעילות אזורית משותפות לכלל הנוער במועצה ולחזק את הפעילויות היישוביות. פעילות זו שיפרה את הזיקה והקשר של בני הנוער ליישוביהם ולמועצה. פעילות זו מתבצעת באחריות מדור נוער במתנ"ס.

3. הקמת פינות מיחזור חינוכיות ביישובים. במסגרת פעולות המועצה לשיפור איכות הסביבה וחינוך סביבתי, מוקמות פינות מיחזור חינוכיות ביישובים. באחריות היחידה הסביבתית.

4. סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים. למעלה מ 1500 שעות ניתנות לילדים עם צרכים מיוחדים במגוון תחומים. באחריות מחלקת חינוך.

5. השתתפות בפעילות מרכז הצעירים ופורום צעירים ברמת הנגב מתוך מטרה לסייע לצעירים אלה לחזור ולהתיישב במועצה.

 

עידוד וחיזוק ההתיישבות ברמת הנגב

1. סיוע ותמיכה באגף פיתוח לביצוע פעולות להכנת והרחבת יכולת הקליטה של יישובי המועצה. באחריות אגף פיתוח ומחלקת הנדסה.

2. סיוע בתוכניות עסקיות לעסקים. מימון וליווי מקצועי בבניית תוכנית עסקית עבור יזמים מרחבי המועצה. באחריות החברה הכלכלית של המועצה.

3. סיוע בתחבורה לסטודנטים מעמותת איילים המתגוררים באשלים. פרויקט זה מסייע בהסעות הסדירות בין אשלים לבין באר שבע עבור הסטודנטים המתגוררים בכפר הסטודנטים באשלים ולומדים במוסדות להשכלה גבוהה בבאר שבע.

4. סיוע בסימון ומיפוי של שבילי אופניים ברמת הנגב כחלק מיצירת תשתית תיירותית למשיכת קהלים חדשים לאזור ופיתוח שירותים ייעודים לקהל הרוכבים. באחריות מחלקת תיירות.

5. סיוע בליווי יזמות נשים והעצמתם לצורך בניה עסקית כמקור פרנסה משפחתי נוסף ברמת הנגב. באחריות החלקה לשירותיים חברתיים.

 

קשרי גומלין

1. שיתוף צעירי וצעירות רמת הנגב במחנות הקיץ בקולורדו כחניכים וכמדריכים. חניכי ומדריכי רמת הנגב מביאים את הנגב ומדינת ישראל לתוך המחנות ובכך מחזקים את הקשר של צעירי וצעירות קולוראדו עם מדינת ישראל. פעילות זו מתבצעת באחריות מדור נוער במתנ"ס.

2. תוכנית HIP (Hebrew immersion program ) בית הספר היהודי בדנוור JDDS מדנבר שולח את שכבה י' המגיעה לשישה שבועות ללימודי עברית ולימודי ישראל בתיכון לחינוך סביבתי במדרשה. תוכנית זו נחשבת לאחת מתוכניות הדגל של כלל השותפויות בארץ. תוכנית זו באחריות התיכון לחינוך סביבתי במדרשת בן גוריון.

3. תוכנית ICE (Israel Colorado Exchange ) חניכי כיתות ט' של התיכון לחינוך סביבתי יוצאים ל-שבועיים וחצי ללימוד על פלורליזם יהודי בקהילה המארחת ובבית הספר היהודי בדנוור קולרדו.

4. תוכנית משותפת לחניכי קבוצת IST ( (Israel study tour מדנבר בוגרי כיתות י"א יחד עם חניכי תנועת הנוער של המועצה האזורית במהלך שהותם בארץ. התוכנית נמשכת לאורך שבוע. באחריות מדור נוער של המתנ"ס.

5. News Letter מידי חודשיים יוצא עדכון על הנעשה ברחבי המועצה. עדכון זה נשלח באמצעות דואר אלקטרוני למעלה מ 1000 נמענים. באחריות וביצוע דוברות המועצה.

6. אירוח וביקורים של משלחות ובודדים במועצה. מאות מבקרים בשנה מגיעים לביקור באתרי המועצה ובכך הופכים לשגרירים נאמנים של המועצה וצרכנים של תיירני האזור. באחריות מחלקת שותפויות.

 

חומרי פרסום וכתבות :

במסגרת פרויקט קשרי קהילה של שותפות 2000 מתארחת מידי שנה כיתה י של הביה"ס היהודי בדנוור קולרדו בתיכון לחינוך סביבתי ללימודי עברית. ראו כתבה מצורפת