מהות השירות

צח"י מושתת על מתנדבים ופעילים מתוך הקהילה, הוא מיועד לסייע בעיקר בתגובה ראשונית לאירוע ובטיפול בהשלכותיו. ההיערכות לטיפול בקהילה במצבי משבר, נעשית בעיקר ביוזמת הרשות המקומית ובהכוונתה.

צוות החירום היישובי מהווה בפועל זרוע ביצועית של הרשות המקומית ופועל בשיתוף פעולה מלא עם גורמי היישוב. הצוות אינו מיועד להחליף גורמים מוסמכים ומקצועיים אלא רק לסייע לקהילה ולטפל במצב כמיטב יכולתו עד להגעתם ובהיעדרם של גורמים מקצועיים.

צוותי הצח"י בישובים פועלים בשיתוף מחלקת הבטחון והמחלקה לשירותים חברתיים.

 

תפקידי הצח"י:

ברגיעה: עוסק הצוות בהתארגנות לשעת חירום: הכשרת בעלי תפקידים, גיוס משאבים, ארגון רשימות קשר, תיאומים בין מוסדיים ועוד, וכן בהכנת תוכניות פעולה (תרחישים) למצבים שונים ותרגולם.
בחירום: פועל הצוות באופן מיידי, מוודא פעולת הגופים השונים ומפעיל קבוצות תושבים-מתנדבים במשימותיהם. הצח"י נמצא גם בקשר מול צוות החירום האזורי.
בשיקום: לצוות תפקיד חשוב בארגון תמיכה קהילתית מתמשכת, ומתן מענה לצרכים המתעוררים בעקבות האירוע החרומי.
אוכלוסיית יעד: תושבי מ.א. רמת הנגב.
למי פונים: עו"ס היישוב