כל טיול של מוסד חינוכי, פורמלי או לא-פורמלי, חייב להיות מתואם דרך מנהלת הטיולים במשרד החינוך ולקבל מהם הנחיות מתאימות ומעודכנות!

יש לפנות חודש מראש.

באתר מינהלת הטיולים של משרד החינוך ניתן למצוא מידע נוסף.

טופס בקשה לאישור בטחוני לטיול

לסיוע ופרטים נוספים נא לפנות לקב"ט מוסדות חינוך במועצה.