המועצה האזורית רמת הנגב פועלת מתוקף פקודת המועצות המקומיות ועל פי סעיף 146 לצו המועצות המקומיות (אזוריות).

מליאת המועצה מורכבת מנציגי היישובים השונים, הנבחרים על ידי תושבי כל יישוב במועד הבחירות לרשות המקומית ולמליאת המועצה. מספר הנציגים לכל יישוב במליאה נקבע על ידי "מודד" (הנקבע על ידי מספר בעלי זכות הבחירה באותו יישוב).

תפקידה של המליאה הוא לקבוע את מדיניות המועצה, לאשר את התקציב השנתי, לפקח על פעילות הוועדות השונות, לוודא כי החלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו, לדון ולהחליט בנושאים שוטפים העולים על סדר היום.

 

חברי המליאה

 1. איתן כהן (באר מילכה)
 2. צביקה טוכטרמן (טללים)
 3. ארז לב רן (מדרשת בן גוריון)
 4. ערן עמר (מדרשת בן גוריון)
 5. מוטי אברג'יל (מדרשת בן גוריון)
 6. מרדכי צבי מונין (משאבי שדה)
 7. דוד פלמח (ניצנה)
 8. דוד בן לולו (רביבים)
 9. ברוריה גולדבלט (רביבים)
 10. אליאסף פלמר (רתמים)
 11. צבי בן דרור (שדה בוקר)
 12. יריב מילוא (כמהין)
 13. רויטל ראובני (אשלים)
 14. ארז לוזון (מרחב עם)
 15. מאיה מוניץ (קדש ברנע)