המועצה האזורית רמת הנגב פועלת מתוקף פקודת המועצות המקומיות ועל פי סעיף 146 לצו המועצות המקומיות (אזוריות).

מליאת המועצה מורכבת מנציגי היישובים השונים, הנבחרים על ידי תושבי כל יישוב במועד הבחירות לרשות המקומית ולמליאת המועצה. מספר הנציגים לכל יישוב במליאה נקבע על ידי "מודד" (הנקבע על ידי מספר בעלי זכות הבחירה באותו יישוב).

תפקידה של המליאה הוא לקבוע את מדיניות המועצה, לאשר את התקציב השנתי, לפקח על פעילות הוועדות השונות, לוודא כי החלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו, לדון ולהחליט בנושאים שוטפים העולים על סדר היום.

 

חברי המליאה

 1. ערן דורון - ראש המועצה
 2. גולן כפרי (באר מילכה)
 3. שרון מזרחי (טללים)
 4. ארז לב רן (מדרשת בן גוריון)
 5. ערן עמר (מדרשת בן גוריון)
 6. אמיר גלילי (מדרשת בן גוריון)
 7. מוני מרדכי (משאבי שדה)
 8. דוד פלמח (ניצנה)
 9. דוד בן לולו (רביבים)
 10. חגית דולינסקי (רביבים)
 11. אליאסף פלמר (רתמים)
 12. ארז ירדני (שדה בוקר)
 13. רויטל ראובני (אשלים)
 14. ארז לוזון (מרחב עם)
 15. מאיה מוניץ (קדש ברנע)
 16. יפתח גורני (באר מילכה)